Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na czas określony do 31.12.2026 r. z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Rybna nieruchomość - działkę nr 15 km. 1 obręb Rybna o powierzchni 0,8100 ha, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/992/2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (63,04KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/992/2024 - Wykaz nieruchomości (67,88KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/992/2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (718,00KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/992/2024 - Wykaz nieruchomości (735,93KB)

Wróć na początek strony