KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

    Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniu 19.05.2011r. w godzinach od 1000 – 1500 w Popielowie przy  Urzędzie Gminy, odbywać się będą warsztaty ekologiczne. Tematem warsztatów będzie:

  • przedstawienie mieszkańcom Gminy Popielów zasad i sposobu zbiórki odpadów segregowanych,
  • przedstawienie mieszkańcom zasad i sposobu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w formie przydomowych kompostowników.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów właściciele zobowiązani są wdrożyć na posesjach system zbiórki i zagospodarowania odpadów segregowanych w pojemnikach „z żółtą klapą” i zielonym pojemniku oraz odpadów ulegających biodegradacji poprzez gromadzenie w przydomowych kompostownikach.
W trakcie warsztatów będzie można zapoznać się z nowym sposobem segregacji odpadów.
Serdeczne zapraszamy do udziału w warsztatach.

Wróć na początek strony