Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na czas określony do 31.12.2026 r. z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Rybna nieruchomość - działkę nr 97 km. 1 obręb Rybna o powierzchni 1,2900 ha, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/993/2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (61,03KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/993/2024 - Wykaz nieruchomości (73,99KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/993/2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (717,95KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/993/2024 - Wykaz nieruchomości (827,03KB)

Wróć na początek strony