Kolejny projekt w gminie Popielów

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Popielów Pani Sybilla Stelmach oraz Skarbnik Gminy Pani Magdalena Gandyra  podpisały umowę na realizację projektu pn. „Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku”.

Całkowita wartość projektu wynosi 59 514,72 złotych. 

W ramach zadania na przełomie maja i czerwca 2024 roku zrealizowane zostaną ciekawe wydarzenia skierowane do mieszkańców naszej gminy.

W projekcie zaplanowano spotkanie historyczne, wystawę zdjęć, konkurs plastyczny, przeprowadzenie gry terenowej, szereg warsztatów oraz organizację wydarzenia edukacyjno -integracyjnego.

W ramach ostatniego naboru LGD Stobrawski Zielony Szlak, aż 3 wnioski z gminy Popielów otrzymały dofinansowania ( 1. SCKTIR i 2. Przygotowane przez Urząd Gminy) z czego bardzo się cieszymy.

Wszystkie działania przeprowadzone zostaną do końca czerwca 2024 roku. W najbliższym czasie będziemy o nich informować.

Operacja pn.  „Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku” mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczo-kulturowych, została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach naboru "Promocja obszaru" ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

pani Wójt gminy Popielów sybilla Stelamach i skarbnik Magdalena Gandyra podpisały umowę na rea;izacje projketu pod nazwą Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku

Wróć na początek strony