Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do użyczenia części nieruchomości zabudowanej – działki numer 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie wraz z lokalem użytkowym na prowadzenie zadania „Klub Senior +”

Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony – cały okres trwania zadania „Klub Senior +” niezbędną do dojścia i dojazdu część nieruchomości zabudowanej – działki nr 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie zapisanej w księdze wieczystej nr OP1B/00027689/0, o powierzchni 0,3067 ha wraz z lokalem użytkowym na parterze budynku o numerze porządkowym 2 przy ulicy Wiejskiej w Starych Kolniach. Lokal składa się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 115,93 m², wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia z przeznaczeniem na prowadzenie zadania „Klub Senior +”.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/1001/2024 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości zabudowanej - działki numer 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie wraz z lokalem użytkowym stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (53,69KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/1001/2024 - Wykaz nieruchomości (80,08KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/1001/2024 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości zabudowanej - działki numer 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie wraz z lokalem użytkowym stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (718,98KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/1001/2024 - Wykaz nieruchomości (836,32KB)

Wróć na początek strony