Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach

PROW-2014-2020.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

„Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji

Zarządzanie zasobami wodnymi

Działanie

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Całkowita wartość projektu:

407 721,99 zł

Wartość dofinansowania:

311 254,00 zł (do 100% kosztów kwalifikowanych operacji)

Realizacja projektu:

 2024 - 2025 r.

Cel realizacji projektu:

Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Popielów poprzez przebudowę otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Stare Siołkowic

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

- pogłębienie stawu o ok 0,5 m,

- wykonanie ubezpieczenia skarp stawu oraz rowu melioracyjnego od wlotu do stawu aż do przepustu pod ul. Zapłocie, za pomocą kiszki faszynowej,

- wykonanie ścieżki technologicznej o nawierzchni tłuczniowej, na prawym brzegu stawu i rowu, łączącą parking przy ul. Michała z ul. Zapłocie,

- wykonanie konstrukcji wsporczej z koszy siatkowo-kamiennych wzdłuż wschodniej skarpy stawu oraz wzdłuż prawego brzegu rowu.

Ponadto wzdłuż ścieżki technologicznej planuje się montaż dwóch lamp solarnych, ustawienie dwóch ławek i dwóch koszy na śmieci.

Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji operacji będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.

 

Wróć na początek strony