Ostatnia planowana sesja Rady Gminy Popielów obecnej kadencji

W poniedziałek 25 marca 2024r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Popielowie odbyła się ostatnia planowana sesja Rady Gminy Popielów obecnej kadencji.

Spotkanie było okazją do podziękowania Radnym za kilkuletnią, owocną współpracę i zaangażowanie w rozwój wszystkich sołectw Gminy Popielów.

Kadencja Rady i Wójta Gminy Popielów lat 2018-2024 charakteryzowała się dobrą współpracą, co zaowocowało licznymi projektami inwestycyjnymi i działaniami miękkimi – warsztatami, spotkaniami, wydarzeniami integracyjnymi, zajęciami edukacyjnymi skierowanymi bezpośrednio do Mieszkańców.  

Dziękujemy wszystkim Radnym, Dyrektorom i Kierownikom Jednostek gminnych, Szkołom, Przedszkolom, Sołtysom, Radom Sołeckim, członkom OSP, organizacjom pozarządowym  i wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej gminy.

Z okazji ostatniej sesji Rady Gminy wszystkim Radnym wręczono pamiątkowe tablo wraz z upominkiem.

Grupowe zdjęcie Radnych Gminy Popielów kadencji 2018-2024. Zdjęcie zrobione na sali narad w Urzędzie Gminy w Popielowie podczas ostatniej Sesji Rady Gminy obecnej kadencji.

Wróć na początek strony