Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na czas określony do 31.01.2027 r. z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Karłowice nieruchomość - działkę nr 322 km. 2 obręb Karłowice o powierzchni 0,2000 ha, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/1013/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (57,72KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/1013/2024 - Wykaz nieruchomości (71,92KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/1013/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej (716,25KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/1013/2024 - Wykaz nieruchomości (738,41KB)
 

Wróć na początek strony