Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki nr 1537/1215 km. 1 obręb Popielów

Wójt Gminy Popielów

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

i informuje, że na sprzedaż została przeznaczona nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 1537/1215 km. 1 obręb Popielów stanowiąca własność Gminy Popielów.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.05.2024 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, przy ul. Opolskiej 13 w Sali narad Urzędu Gminy.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 1537/1215 km. 1 obręb Popielów o powierzchni 0,0640 ha; użytek gr. – R VI 0,0640 ha, jednostka rejestrowa G.1313, nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OP1B/00018344/4 bez obciążeń i ograniczeń, prowadzoną przez V Wydział Sądu Rejowego w Brzegu.

Ogłoszenie:

Skan:
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 1537/1215 km. 1 Popielów (118,42KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 1537/1215 km. 1 Popielów (442,28KB)

Wyciąg z ogłoszenia:

Skan:
PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 1537/1215 km. 1 Popielów (36,65KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 1537/1215 km. 1 Popielów (423,88KB)

Wróć na początek strony