BEZPŁATNE WARSZTATY - LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ - OPOLSZCZYZNA


opolszczyzna.jpeg
    Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania na projekty objęte osią priorytetową 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” (PO RYBY 2007 – 2013).

W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności zamieszkałych na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” (gminy: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Turawa, Tułowice, Zębowice).

Warsztat odbędzie się 18 czerwca 2011 r. w siedzibie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy placu Wolności 6 w Opolu, II p., sala narad od godziny 9.00 do 15.00.


Podczas szkolenia uzyskają Państwo informacje na temat:
•    podstawowych założeń Osi 4 PO Ryby 2007 – 2013,
•    celów wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
•    projektów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wraz z środkami pieniężnymi przeznaczonymi na ich realizację,
•    zasady aplikowania o środki w ramach PO Ryby 2007 – 2013.
•    technicznych aspektów wypełniania wniosku o dofinansowanie
Udział w warsztatach jest bezpłatny!
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Wszystkich zainteresowanych  uczestnictwem w warsztatach, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:  

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA I DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Szczegółowych informacji udziela p. Ewelina Niedźwiecka pod nr tel. 77 403 31 72.
 

Wróć na początek strony