Konsultacje społeczne

Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Forma konsultacji:

1) zbieranie uwag ustnych w terminie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 27.05.2024 r:

a) w siedzibie Urzędu Gminy Popielów, w godzinach pracy urzędu,

b)telefonicznie pod numerem 77 4275 850 lub 77 4275 851 od dnia 23.04.2024 r. do dnia 27.05.2024 r. w godzinach pracy urzędu;

2) zbieranie uwag pisemnych w postaci papierowej i elektronicznej w terminie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 27.05.2024 r. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego pod adresem: https://popielow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Popielów. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres: (w tytule wiadomości prosimy wpisać: "Uwagi do projektu uchwały Komitet Rewitalizacji”),

b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,

c) osobiście do Sekretariatu codziennie w godzinach pracy Urzędu;

3) spotkanie informacyjno-edukacyjne w formule stacjonarnej odbędzie się w dniu 13.05.2024 r. w godzinach od 16:00 do 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

Termin konsultacji od 23 kwietnia 2024 r. do 27 maja 2024 r.

Zarządzenie:

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/1020/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (77,78KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/1020/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (613,53KB)

Projekt uchwały:

Skan:
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (309,98KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (334,75KB)

Formularz konsultacji:

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Komitet Rewitalizacji (615,91KB)

Plik w formie edytowalnej:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - Komitet Rewitalizacji - do wypełnienia (19,14KB)

Obwieszczenie o konsultacjach:

Skan:
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (58,37KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (444,87KB)

Raport z konsultacji społecznych:

PDFRaport z konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (162,41KB)

Wróć na początek strony