Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku

Gmina Popielów przystępuje do realizacji projektu „Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku” w ramach, którego zaplanowano szereg ciekawych wydarzeń edukacyjno – integracyjnych skierowanych do mieszkańców naszej gminy, jak również do mieszkańców obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak. Wszystkie działania będą nawiązywać do kaniowskiej legendy oraz dawnej i obecnej kultury Kaniowa.

Odbędzie się spotkanie historyczne, konkurs plastyczny, gra terenowa oraz szereg warsztatów edukacyjnych, które przeprowadzone zostaną podczas wydarzenia plenerowego w Kaniowie. Wszystkie działania zrealizowane zostaną w maju i czerwcu bieżącego roku.

Dodatkowo zakupiony zostanie namiot, plastikowe ławy i stoły, antyramy, sztalugi oraz materiały promocyjne.

O poszczególnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Operacja pn. „Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku” mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczo-kulturowych, została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach naboru „Promocja obszaru” ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

Gmina Popielów przystępuje do realizacji projektu „Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku” w ramach, którego zaplanowano szereg ciekawych wydarzeń edukacyjno – integracyjnych skierowanych do mieszkańców naszej gminy, jak również do mieszkańców obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak. Wszystkie działania będą nawiązywać do kaniowskiej legendy oraz dawnej i obecnej kultury Kaniowa. 
Odbędzie się spotkanie historyczne, konkurs plastyczny, gra terenowa oraz szereg warsztatów edukacyjnych, które przeprowadzone zostaną podczas wydarzenia plenerowego w Kaniowie. Wszystkie działania zrealizowane zostaną w maju i czerwcu bieżącego roku.
Dodatkowo zakupiony zostanie namiot, plastikowe ławy i stoły, antyramy, sztalugi oraz materiały promocyjne.
O poszczególnych działaniach będziemy informować na bieżąco. 
Operacja pn. „Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku” mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczo-kulturowych, została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach naboru „Promocja obszaru” ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

Wróć na początek strony