K O M U N I K A T



   W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 i art. 162  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) informuję, że do dnia 30 czerwca 2011r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012-2015

Więcej informacji na stronie www.bip.popielow.pl

Wróć na początek strony