Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Popielów

Wczoraj – 7 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy w Popielowie miała miejsce pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy, podczas której Wójt Gminy Sybilla Stelmach oraz Radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Przewodniczącą Rady Gminy została Pani Joanna Widacha-Cichoń, a Wiceprzewodniczącą Rady Pani Halina Jagieła, które zostały jednogłośnie wybrane przez Radnych.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem obrady sesji inauguracyjnej otwarte zostały przez Radnego Seniora, Pana Jan Kubiak.

Po oficjalnym otwarciu Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Aneta Fiedeń wręczyła Pani Wójt Sybilla Stelmach oraz Radnym zaświadczenia o wyborze.

Następnie najmłodszy z Radnych Pan Marcin Luszczyk odczytał Rotę Ślubowania oraz imiona i nazwiska Pań i Panów Radnych.

Kolejnym ważnym punktem obrad I sesji było złożenie wobec Rady Gminy Popielów ślubowania przez Panią Wójt.

Następnie dokonano wyboru członków Komisji Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu Spraw Gospodarczych i Rozwoju oraz Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

W uroczystej pierwszej sesji Rady Gminy Popielów uczestniczyło wielu zaproszonych gości: sołtysi, członkowie Gminnej Komisji Wyborczej, pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Radnym Gminy Popielów oraz Wójtowi Gminy składamy gratulacje i życzymy, aby kadencja 2024-2029 była pełna sukcesów, wzajemnego zrozumienia i współpracy na rzecz rozwoju naszej gminy.

Skład Nowej Rady Gminy Popielów:

Kornelia Brixy

Chamot Paweł

Sylwia Gawlas-Dąbrowska

Halina Jagieła

Anna Kowalska

Jan Kubiak

Marcin Luszczyk

Jordan Miś

Elżbieta Skibińska

Kornelia Sluga

Jolanta Stokłosa

Thoma Jerzy

Łukasz Wilczek

Joanna Widacha-Cichoń

Piotr Woźniak

 

 

Wróć na początek strony