Szacowanie szkód w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – przymrozki wiosenne

Poszkodowani rolnicy i producenci rolni mogą składać wnioski o dokonanie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych do 24 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Popielów związanych z przymrozkami wiosennymi.

Warunkiem szacowania szkód przez Komisję jest złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

Należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

DOCXWniosek o szacowanie szkód - Gmina Popielów - docx (50,19KB)
PDFWniosek o szacowanie szkód - Gmina Popielów - pdf (332,96KB)
 

Wróć na początek strony