Informacja dla właścicieli obiektów zabytkowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy!

W związku z trwającą aktualizacją kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków informujemy, że właściciele zabytków nieruchomych mogą zgłaszać uwagi i propozycje dotyczące swoich nieruchomości.

Prosimy kierować uwagi w formie pisemnej do dnia 31 maja 2024 r.

Uwagi wraz z uzasadnieniem można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres

Wróć na początek strony